Our Respected Land Donors-


• Lakheswari Sahu
• Badan Sarmah
• Dimbeswar Sarmah
• Isha Kanta Sarmah
• Sarat Chandra Sarmah
• Ram Nath Bordoloi
• Rafikul Hussain
• Gopi Kanta Mahanta
• Sonaram Pachani
• Salia Pachani
• Thuleswar Pachani
• Dewai Pachani
• Haripad Pachani
• Mihini Borah
• Hemoram Pachani
• Upendra Boruah
• Kamala Kanta Hazarika
• Purna Kanta Bordoloi
• Shashi Kanta Bordoloi
• Joendra Nath Bordoloi
• Dandiram Tamuli
• Sonaram Tamuli
• Dadhiram Upadhyaya
• Bakul Chandra OzahPowered by
Webmail Contact us Sitemap Home